En castellano

Ascensors

Quan s'ha d'instal·lar un ascensor, sol aparèixer el dubte de si instal·lar un ascensor hidràulic o un ascensor elèctric.

Existeixen diferents sistemes d'impulsió i diferents velocitats, que influeixen tant en les mides com en les despeses inicials i les de manteniment.

En general aconsellem un ascensor de velocitat 0,15 m/seg, que ens permet instal·lar-lo en espais realment reduïts a més de necessitar poc manteniment. També s'anomenen "Home Lifts".

D'aquestes característiques existeixen ascensors hidràulics i ascensors elèctrics amb diversos acabats que s'adapten perfectament a les necessitats i gustos de cada client.

Cada edifici té un tipus d'ascensor més adequat, depenent de l'espai disponible, recorregut i tipus d'ús.
Per saber quin, contacti'ns per sortir de dubtes.

Ascensor hidràulic

Funcionament d'impulsió per central oleodinàmica del pistó que se situa a un lateral de la cabina subjecta amb entramat de guies robustes i perfils de gran resistència.
El grup hidràulic amb el motor i quadre elèctric es col·loca a planta baixa, ocupant un mínim espai.

Té un consum reduït amb motor de 3 CV que només funciona per la pujada. Recorregut suau i silenciós fins a 14 metres.

Ideal per cases particulars, negocis i edificis tant públics com privats, per a l'interior o a l'aire lliure. Consulti'ns els nostres tancaments.

Mostra les característiques, la seguretat i els acabats

Característiques principals:

 • Velocitat: 0,15 m/seg
 • Capacitat: 400 Kg.
 • Fabricat a mida: per exemple cabina de 600 x 800 (1 o 2 persones) o cabina de 1400 x 1400 (5 persones)
 • Recorregut màxim: 14 m
 • Fossat: 200 mm mínim
 • Alçada última planta: 2300 mm mínim
 • Motor 3 CV monofàsic o trifàsic
 • Marcatge CE
 • Directiva Màquines 2006/42/CE i Norma EN 81/41

Seguretat. Característiques principals:

 • Bateria d'emergència per baixada i obertura de portes automàtica en cas de tall elèctric
 • Vàlvula manual per baixada d'emergència
 • Bomba manual per pujada d'emergència
 • Aixeta de tall de fluid hidràulic
 • Paracaigudes d'aturada per fuga d'hidràulic
 • Encunyament d'aturada per afluixament de cables
 • Reanivellament automàtic de cabina

Acabats i fabricació a mida:

 • Cabina amb diferents colors i materials a escollir: vidre, inoxidable, vinils... diferents tipus de sostres i terres
 • Botonera i perfils en alumini o inoxidable, mirall i Telèfon (supletori del general o línia SAR)
 • Portes de replà: batents o telescòpiques: en vidre, inoxidable o imprimació
 • Portes de cabina: plegables, telescòpiques o sense porta: amb sensor fotoelèctric: aprofitant el màxim espai disponible.
 • Possibilitat de 1 a 3 sortides diferents a 90 o 180º

Ascensor elèctric

Avançada tecnologia de tracció elèctrica per corretges dentades. Es situa en un lateral de la cabina subjecta amb entramat de guies robustes i perfils de gran resistència.
El grup de maniobra es col·loca en un armari vertical molt compacte i discret situat a qualsevol planta al costat de l'ascensor.

Té un consum reduït amb motor de 3 CV monofàsic. Recorregut suau i silenciós fins a 25 metres.

Ideal per cases particulars, negocis i edificis tant públics com privats, a l'interior o a l'aire lliure. Consulti'ns els nostres tancaments.

Mostra les característiques, la seguretat i els acabats

Característiques principals:

 • Velocitat: 0,15 m/seg
 • Capacitat: fins a 750 Kg
 • Fabricat a mida: per exemple cabina de 600 x 800 (1 o 2 persones) o cabina de 1400 x 1400 (5 persones)
 • Recoregut màxim: 25 mts
 • Fossat: 120 mm mínim
 • Alçada última planta: 2100 mm mínim
 • Motor: 2 CV / 3 CV monofàsic
 • Marcatge CE
 • Directiva Màquines 2006/42/CE i Norma EN 81/41

Seguretat. Característiques principals:

 • Sistema de rescat per baixada i apertura de portes automàtica en cas de tall de subministrament elèctric
 • Encunyament d'aturada al detectar excés de velocitat
 • Parada de maniobra per afluixament de corretges

Acabats i fabricació a mida

 • Cabina amb diferents colors i materials a escollir: vidre, inoxidable, vinils... diferents tipus de sostres i terres
 • Botonera i perfils en alumini o inoxidable, mirall i Telèfon (supletori del general o línia SAR)
 • Portes de replà: batents o telescòpiques: en vidre, inoxidable o imprimació
 • Portes de cabina: plegables, telescòpiques o sense porta: amb sensor fotoelèctric: aprofitant el màxim espai disponible
 • Possibilitat de 1 a 3 sortides diferents a 90 o 180º

Acabats

Sostres de la cabina

Parets de la cabina

Terra de la cabinaGaleria d'instal·lacions d'ascensors realitzades per a particulars