En castellano

Plataformes muntacàrregues

Elevador per càrrega

Muntacàrregues hidràulics fabricats a mida.

Recorregut i nombre de parades il·limitat.

Seguretat absoluta:

Amb tots els elements de seguretat segons la normativa vigent:

 • Vàlvula anti-trencament de canonades
 • Detecció d'afluixament de cable
 • Temporitzador de recorregut
 • Limitador de sobrecàrrega
 • Baixada en emergència (manual)

Característiques

 • Baix consum elèctric: el motor només actua durant l'elevació.
 • Capacitat: de 100 a 10.000 Kg.
 • Velocitat: de 0,10 a 0,20 m/s.
 • Accessoris especials sota comanda: rodets, barreres de seguretat, portes interiors, bloqueig en parades, ...

Muntatge integral

Oferim servei d'enginyeria, obra de paleta i electricistes per cobrir totes les necessitats del muntatge.

 

Elevador mixt

Permet el moviment vertical de càrregues i persones de forma ràpida i segura.

Seguretat absoluta:

Amb tots els elements de seguretat segons la normativa vigent:

 • Vàlvula anti-trencament de canonades
 • Detecció d'afluixament de cables
 • Portes interiors o barreres de seguretat
 • Bateria de descens en emergència
 • Bomba d'elevació en emergencia
 • Llum de seguretat interior
 • Temporitzador de recorregut
 • Alarma sonora
 • Limitador de sobrecàrrega

Característiques

 • Capacitat de càrrega: 2.500 Kg.
 • Velocitat: de 0,10 m/s.
 • Dimensions, recorregut i núm. de parades: segons necessitats del client.

 

Galeria d'instal·lacions de muntacàrregues hidràulic

Galeria d'instal·lacions de muntacàrregues amb estructura

Muntatges
Manteniment
Reparació
Adaptació a normativa

Resposta ràpida
Servei professionalitzat

Auditories per certificar
l'estat òptim de la maquinària