En castellano

Plataformes de treball en alçada

Àmplia gamma

Plataformes elevadores tipus tisora o articulades, de propulsió dièsel o elèctrica.
Elevadors tipus camió-cistella i de màstil vertical.

Assessorem personalment sobre la màquina més adequada per a cada treball.

Servei integral

  • Venda
  • Lloguer
  • Reparació
  • Manteniment
  • Reacondicionament

Ampli estoc de carretons elevadors, retràctils, apiladors, transpalets...

Venda i lloguer de maquinària usada
Màquines de substitució per avaries greus
Servei post-venda de reparació i manteniment

Cabina de pintura de
recondicionament integral